درباره ما

درباره ما

در سال ١٩٨٦ در زمينه تكنولوژي و دفاع كشور و مشاوره حقوقي و حسابداري و برندسازي و تجارت بين المللي با متخصصان كمپاني در خاورميانه و اروپا و امريكا انجام داده ايم

مشاوره

خريدوفروش ملك -اخذ ويزا و پاسپورت و باز كردن حساب و كارت اعتباري وو كارهاي حقوقي در كشور تركيه و ايران- عقد ازدواج-نمايشگاه و كنفرانس و مديريت و برگزاري كنسرت ها- فيلم ها -و كليپ هاو تبليغات در تلويزيون فارسي و تركي و افغاني كارهاي مربوط به بيزينس كمپاني ها
About Image
About Image
About Image
About Image