تنها هدف ما ارائه بهترین و دقیق ترین مشاوره و کسب رضایت مندی و اطمینان شما عزیزان می باشد.

خرید خانه در ترکیه و ملکیت برای خارجیان کاملا قانونی بوده و خارجیان میتوانند خانه و ملکیت مورد نظر خود را خریداری نمایند و سند رسمی را مستقلا به نام خودشان اخذ نمایند. بعد از دریافت قباله ملکیت میتوانند از روی آن اقامت یک ساله ترکیه را دریافت نمایند که این اقامت همه ساله قابل تمدید میباشد.